top of page

הצהרת נגישות

הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך 10.01.24

קרן אורן עיצוב מבריא, סטודיו לעיצוב פנים והום סטיילינג https://www.kerenodesign.com/

אנו פועלים רבות על מנת להנגיש את הארגון ואת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלות על מנת לקדם שוויון זכויות ושקיפות כלפי אנשים עם מוגבלות.

מהות אתר אינטרנט נגיש

אתר אינטרנט נגיש, הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות, לגלוש באותה רמת יעילות והנאה כגולשים אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת עליה הוא פועל ובאמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות .

ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנט

התאמנו את האתר בהתאם לסימן ג': שירותי האינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיות WCAG 2.0 , האתר הונגש לרמהA\AA\AAA בהתאם לנדרש בחוק, ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי. תכני האתר הותאמו לעבודה עם טכנולוגיות מסייעות כגון קורא מסך ושימוש במקלדת. במסגרת זו:

הרצנו את אשף הנגישות של Wix ותיקנו את כל הבעיות שהוא מצא

הגדרנו את שפת האתר

דאגנו לסדר של התכנים בכל עמודי האתר

הגדרנו מבני כותרות ברורים כולל סמנטיקה בכל עמודי האתר

הוספנו טקסט חלופי לתמונות

השתמשנו בשילובי צבעים ביחס הניגודיות הנדרש

הפחתנו את התנועה המפריעה באתר

ישימות מיטבית לנגישות באתר האינטרנט

באתר אינטרנט זה, ניתן לגלוש בצורה מיטבית ונגישה באמצעות הדפדפנים הנפוצים ומומלץ להשתמש בדפדפנים הבאים:  Firefox / Opera / Safari / Lynx]/ [Edge / Chrome ובתוכנות קוראות מסך [NVDA / Jaws/ Voiceover].

דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור:

במידה ומצאתם באתר האינטרנט בעיה בנושא הנגישות או שהנכם זקוקים עזרה, אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך רכז הנגישות של הארגון:

שם רכז/ת הנגישות - קרן אורן

טלפון של רכז/ת הנגישות 052-3799834

כתובת מייל של רכז/ת הנגישות keren@kerenodesign.com

bottom of page