top of page

עיצוב פנים מבריא

תהליך לעיצוב הבית שמקרב בין הבית החיצוני לבית הפנימי,
דרך שלושה ממדים: זמן שייכות ואינטואיציה.

במהלך העבודה שלי כמעצבת פנים הבנתי שיש דברים שחשובים לי יותר מבית מהמגזינים,
תחושה של חיבור רגשי לבית, כלומר יצירת מצב בו אנחנו באמת מרגישים בבית.
עם הזמן הבנתי שיש עקרונות שאני חוזרת עליהם שמחזקים את התחושה הזו ולמעשה העבודה בשלושה ממדים או צירים של זמן שייכות ואינטואיציה יוצרים את מה שאני קוראת לו עיצוב מבריא.

עיצוב מבריא

אינטואיציה

נחזק דרכי בחירה רגשיות

ע"י זיהוי דפוסים ושיקוף של הלוגיקה שעומדת בבסיסם.

וזאת כדי שנוכל לסמוך על האינטואיציה שלנו ככלי שמוביל אותנו בקבלת החלטות.

נקבל
ביטחון באינטואיציה שלנו והיכולת להפוך אותה לכלי מרכזי בבחירות שאנחנו עושות בעיצוב הבית שלנו.

שייכות

נקרב בין הבית החיצוני לבין הבית הפנימי שלנו דרך חיזוק תחושת שייכות.

נעשה זאת דרך יצירת דבר חדש או עשייה פשוטה שגורמת לגאווה ולתחושת מסוגלות.

נקבל
תחושת גאווה בבית שלנו וידיעה שאנחנו מסוגלות להמשיך לעשות וליצור בעצמנו ועבור עצמנו בית.

זמן

נעורר תחושת נוסטלגיה,

ניתן מקום לזיכרונות ולסיפור האישי של כל אחת מאיתנו דרך הכרה במימד הזמן,

העבר שאנחנו מביאות איתנו, ההווה שאנחנו חיות והעתיד שאנחנו רוצות עבור עצמנו.

נקבל
בית שנותן ביטוי לסיפור האישי שלנו.
בית שמבטא את מי שאנחנו ואת המסע שלנו בעולם.

הכלים האלה הם הבסיס של שיטת עיצוב מבריא שפיתחתי והם חוזרים על עצמם בכל התהליכים שאני עושה, מפגישות ייעוץ ממוקדות ועד תהליכי עיצוב בית ארוכים ומקיפים.

bottom of page